Skip to Content
LEPAK
A-Š

A

Rastvarač koji se koristi za uklanjanje lepka i vlakana na bazi celuloze. Uglavnom se koristi kao sredstvo za čišćenje, uspešno uklanja mast i tragove lepka.

Komponenta akrilnih kiselina koja se koristi u proizvodnji akrilnih adheziva.

Bazni materijal koji se koristi za proizvodnju akrilnih lepkova.

B

Proizvodno dobro koje se razlaže brzo i na prirodan način i tako postaje đubrivo koje pospešuje rast biljaka.

D

Opisuje uslove pod kojima lepak za drvo deluje. Unutrašnji prostori gde temperatura samo povremeno i tokom kratkog perioda prelazi 500 C i gde je vlaga drveta maksimum 15%.

Opisuje uslove pod kojima lepak za drvo deluje. Unutrašnji prostori sa povremenim  i kratkotrajnom izlaganjem tekućoj ili kondenzovanoj vodi i/ili povremenoj visokoj vlažnosti, pri čemu vlažnost drveta ne prelazi 18%.

Opisuje uslove pod kojima lepak za drvo deluje. Unutrašnji prostori sa čestim kratkotrajnim izlaganjem tekućoj ili kondenzovanoj vodi i/ili ekstremnim izlaganjem visokoj vlažnosti. Spoljašnji prostori koji nisu izloženi padavinama (ispod krova ili cerade).

Opisuje uslove pod kojima lepak za drvo deluje. Unutrašnji prostori sa čestim dugotrajnim izlaganjem tekućoj ili kondenzovanoj vodi. Spoljašnji prostori izloženi promeni vremenskih prilika.

Ploča napravljena od delova od drveta koji su kompresovani i zalepljeni.

Termin koji se odnosi na donji deo spoljnog zida koji je u kontaktu sa temeljom. Često se dodaje osnovi zida.

E

Svaki materijal, kao što je prirodna ili sintetička guma, koja ima mogućnost da poprimi originalni oblik kada se ukloni sila. Lateks, neopren, silikon, FlexTec, PU

Epoksidni lepkovi su napravljeni od 2 komponente (smola i učvršćivač). Opšte su poznati i priznati lepokovi po svojoj snazi, fleksibilnosti i visokoj izdržljivosti. Epoksidi se uglavnom prodaju u tubi, špricu ili tablama.

Vrsta alkohola destilovanog iz biljnih materijala, kao što je kukuruz ili šećer. Koristi se za uklanjanje suvišnog lepka nakon vezivanja.

F

Konačan nivo snage koje jedno adhezivno sredstvo dostiže nakon isteka definisanog vremenskog perioda (uglavnom nakon 24h). Pogledaj Vreme sušenja

Lepkovi koji fizički očvršćavaju zahtevaju više tečnosti (vode/rastvarača) koja treba da ispari ili temperaturu da se snizi nakon zagrevanja, kako bi se postigla čvrstoća spoja. Neki primeri su: akrilni, kontaktni lepkovi i lepak za vruće lepljenje.

Patentirana tehnologija Henkela koja omogućava visoku fleksibilnost i  mogućnost primene na različitim materijalima, za visoke performanse kada je u pitanju vezivanje/zaptivanje, čak i u ekstremnim uslovima. U pitanju je polimer bez rastvarača i izocijanata. Lepkovi na bazi Flex Tec tehnologije vezuju u dodiru sa vlagom.

G

Termin koji se takodje odnosi na kameni zid od poluobrađenog kamena.

I

Inicijalna snaga vezivanja

Nivo snage lepljenja koji lepak dostiže nakon pravilne aplikacije.

Smola koja čini traku osetljivu na pritisak lepljivom.

Organski sastojak koji se koristi u proizvodnji adheziva, tekstila i proizvoda za izolaciju. Može se naći u sadržaju PU formula i otrovan je dok ne očvrsne (npr. Pur pena).

J

 Vrsta adhezivnog sredstva koja ne treba da se pomeša sa drugom kompenentom kako bi omogućila vezivanje. Takodje poznat kao jedno-komponentni lepak ( kao suprotnost dvokomponentnim lepkovima kao što su epoksidni.

K

Glavni protein prisutan u mleku. Može se naći u lepkovima za drvo.

Lepkovi napravljeni za nanošenje na obe površine koje treba da se zalepe. Potrebno je da se osuše (kako bi rastvarač ispario) pre nego što se lepljenje površine spoje i tada stvara inicijalnu vezu koja ne može biti repozicionirana.

Ukoliko se ne koristi lepak koji odmah lepi, potrebno je koristiti stegu ( alat koji se koristi u stolariji i građevinarstvu) radi bržeg i boljeg lepljenja dok se lepak ne osuši.

L

Termin koji se odnosi na proces nanošenja lepka ili lepljive mase na predmet koji se lepi. Lepak je namenjen za drvo, papir itd.; lepljiva masa je za fotografije, postere.

Lepak koji se koristi za lepljenje različitih vrsta drveta i materijala na bazi drveta. To su često materijali na bazi PU ili PVA.

Dijapazon lepkova kreiranih za majstorije i uradi sam projekte. Pogodan za većinu materijala, uključujući papir, karton, tkaninu i staklo. Lepkovi za uradi sam majstorije su transparentni, ne ostavljaju trag na površinama koje se lepe.

M

Supstance / materijali koji sadrže vodu se odnose na one koji nisu na bazi rastvarača.

Vrsta alkohola koji nije za piće i koristi se za čišćenje različitih porvšina. Na primer, pre nanošenja lepka, pobrinite se da je površina čista, potpuno suva i očišćena od masti, prašine, ulja itd.

Koriste se za vezivanje 2 predmeta, zamenjuju tradicionalna mehanička pomagala kao što su šrafovi i ekseri. Montažni lepkovi su dostupni u kartušama, tubama i pakovanjima pod pritiskom.

Namestiti (npr. kuhinjsku policu).

N

Horizontalni podupirač iznad vrata ili prozora koji drži ostatak zida (cigle ili kamena).

Sintetička guma koja može sadržati kontaktna adhezivna sredstva. Kontaktni lepkovi na bazi neoprena se preporučuju za spojeve i navlake koje treba da budu otporne na visoke temperature čak i do 120° C.

Materijali, kao što je metal ili plastika nemaju sposobnost upijanja tečnosti (vode, rastvarača).Ukoliko su obe površine koje treba da se zalepe neupijajuće, potrebno je koristiti lepkove kojima je potrebna hemijska reakcija da bi omogućili vezivanje.

Izravnjavanje poda do određene debljine

O

Premaz koji povećava adhezivno dejstvo lepka, čak i boje.

Odnosi se na materijal koji je prekriven supstancom koja sprečava gorenje.

P

Vrsta drvenog parketa kod kojeg daske nisu povezane za pod, već su samo spojene zajedno

Pokriven tankim slojem plastike.

Mekana, otporna i nezapaljiva plastika (kese za đubre).

Sintetički materijal na bazi polimera koji je lagan i otporan na vremenske uslove i koroziju. Poliester se koristi za proizvodnju vlakana, tektsila, plastike ili adheziva.

Plastika male gustine koju malo lepkova može da lepi. Može se topiti i preoblikovati dok se ne vrati u čvrsto stanje. Mekša je od polipropilena (PP).

Makromolekulska supstanca sastavljena od ponovljenih pojedinačnih jedinica. Lepkovi na bazi polimera su poznati po svojoj fleksibilnosti, snazi i maloj mogućnosti skupljanja.

Transparentna vrsta termoplastike ( polimer sa mogućnošću da postane tačan ili dugotrajno promeni oblik nakon izlaganja visokoj temperaturi). Polimetil se često nalazi u lepkovima za vruće lepljenje.

Plastika male gustine koju malo lepkova može da lepi, zbog njene jednopolarne površine. Može se naći u pakovanjima za hranu, beloj tehnici i kućnim aparatima, automobilskoj industriji itd.

Formula na bazi polimera koji sadrži izocijanat.

Supstanca bez boje, mirisa i ukusa koja se koristi u emulziji boja, lepkova i silikona za upijajuće površine. Često se koristi u lepkovima za drvo.

Glatka površinska fleksibilna plastika koja se koristi radi povećanja izolacione moći, kao izolacija telefonskih kablova, vodenih cevi i creva.

Sposobnost nekih adhezivnih sredstava da popunjavaju praznine i pukotine između površina.

Materijal koji se može naći unutar metalnih ili plastičnih zidova većine frižidera i zamrzivača, iza papira, metala ili neke druge površine kod termoizolacionih panela u sektoru građevinarstva.

R

Horizontalni podupirač iznad vrata ili prozora koji drži ostatak zida (cigle ili kamena).

Sintetička guma koja može sadržati kontaktna adhezivna sredstva. Kontaktni lepkovi na bazi neoprena se preporučuju za spojeve i navlake koje treba da budu otporne na visoke temperature čak i do 120° C.

Materijali, kao što je metal ili plastika nemaju sposobnost upijanja tečnosti (vode, rastvarača).Ukoliko su obe površine koje treba da se zalepe neupijajuće, potrebno je koristiti lepkove kojima je potrebna hemijska reakcija da bi omogućili vezivanje.

S

Molekul polimera napravljen od silicijuma, kiseonika i organskog materijala. Silikoni su vodonepropustivi, elastični i otporni na temperature. Oni su primer lepkova koji očvršćuju na osnovu hemijske reakcije, jer očvršćuju u kontaktu sa vazduhom.

Dijapazon lepkova koji rešavaju specifične potrebe. Za svaki materijal, pronađite poseban lepak ( koža, porcelan, plastika, stiropor, cipele, guma, tekstil). Svaki lepak je kreiran da omogući izuzetna svojstva vezivanja u zavisnosti od materijala za koji je potreban.

Instrument koji se koristi za merenje pritiska tečnosti ili gasa.

Alat koji se koristi u stolariji ili građevinarstvu koji služi  da obezbedi čvrst spoj objekata i sprečava pomeranje i odvajanje dok se lepak ne osuši.

Vrsta plastike koja je lagana, otporna na vlagu i dobar je izolator. Sastoji se 90% iz vazduha, što joj omogućava da pluta. Moment lepkovi za stiropor sadrže ovaj specifičan materijal.

Vrsta plastike koja je lagana, otporna na vlagu i dobar je izolator. Sastoji se 90% iz vazduha, što joj omogućava da pluta. Moment lepkovi za stiropor sadrže ovaj specifičan materijal.

Element koji se podvrgava promenama koje se ispituju nakon hemijske reakcije.

Proces u kome adhezivno sredstvo očvršćava tokom isparavanja vode ili rastvarača (akrilni, kontaktni).

Proces u kome adhezivno sredstvo prolazi kroz molekularnu reakciju i postaje čvrsto. Sušenje može zahtevati vlagu ili drugu komponentu (npr. epoksidna tehnologija).

T

TUV ISO sertifikat predstavlja formalno priznanje da je proizvod priznat od strane TUV asocijacije.

Plastični materijal koji je visoko otporan na hemijske reakcije, koroziju i oksidaciju. Može da izdrži temperature i do 2500 C. Ništa se ne lepi za ovaj materijal. Koristi se u proizvodnji opreme za hemijske procese, vodoinstalacionih cevi i predmeta za pripremanje hrane.

Vrsta plastike koja može da se topi i preoblikuje dok ne povrati čvrsto stanje (npr. lepak za vruće lepljenje, PE, PP)

U

Sposobnost upijanja tečnosti (voda, rastvarači itd.). Materijali koji imaju visoku mogućnost upijanja vlage su drvo i papir. Neki lepkovi zahtevaju upijajuću površinu kako bi se osušili (npr. akrilni lepkovi).

V

Postoje lepkovi kojima je potrebna hemijska reakcija kako bi omogućili vezivanje. Mogu biti aktivirani putem kontakta sa vlagom ili dodatnom komponetom. Mogu se koristiti na različitim materijalima (upijajućim i neupijajućim) i uglavnom ne dolazi do širenja prilikom sušenja i vezivanja. Lepkovi na bazi Flextec tehnologije, epoksidni (u obliku gita ili tečnosti), poliuretanski lepkovi ili silikoni su primer ovakvih lepkova.

Mekši PVC

Pogledaj PVA

Termin koji se odnosi na materijale napravljene od nekoliko identičnih slojeva spojenih lepkom.

Drvo na bazi kompozitnih vlakana srednje gustine koje se uglavnom koristi za dekorisanje i opremanje

Termin koji se odnosi na zaštitu od vlage i vode.

Termin koji se odnosi na mogućnost rastvaranja u vodi ili vodenoj okolini (npr. šećer).

Vreme koje je potrebno da bi jedno adhezivno sredstvo dostiglo krajnju snagu. Ukoliko nije obezbeđeno dovoljno vremena da se lepak osuši, spoj može biti neodgovarajući.

Vreme koje je potrebno da bi jedno adhezivno sredstvo dostiglo krajnju snagu. Ukoliko nije obezbeđeno dovoljno vremena da se lepak osuši, spoj može biti neodgovarajući.

Z

Materijal koji se koristi za zaptivanje kao i hermetičko zaptivanje pukotina i obezbeđivanje vodonepropustljivosti, npr. između zida i kade u kupatilu. Takodje kompenzuje pomeranje materijala i dobar je izolator. Silikoni su elastičniji od montažnih lepkova.